Έχει ένα βάρος η ζωή
μαζί κηδεία και γιορτή
μαζί χαρά και σκόνη.

Φως που φεύγει για το πουθενά
μια είναι νωρίς και μια αργά 
χρέος που τελειώνει.

Έχει ένα βάρος η ζωή
γεννάει την κάθε αναπνοή
και την σκοτώνει.

 

_

γράφει ο Σωκράτης Τσελεγκαρίδης