Θαλής ο Μιλήσιος

17.12.2013

Περί Ελληνικής Φιλοσοφίας: ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ

του Φιλολόγου- Ποιητή Σοροβέλη Χρίστου

 

Ο Θαλής ο Μιλήσιος ασχολήθηκε με την αρχή του κόσμου. Καταγόταν από τη Μίλητο και προσδιόρισε ως αρχή του κόσμου το Νερό. Θεωρείται ο εισηγητής της φιλοσοφίας της φύσεως αφού με αυτόν αρχίζει η ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Από τον Αριστοτέλη γνωρίζουμε πως θεώρησε το ύδωρ ως την πρωταρχική ύλη που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Ο ίδιος ο Θαλής δεν έγραψε δικό του έργο, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα πηγές μας. Δεν είναι βέβαιο αν αυτή η θέση περί ύδατος ανήκει στον Θαλή ή στον Αριστοτέλη. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία περί ύδατος, αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο από όπου βρίσκονταιφυσικά παραγόμενα τρία άλλα στοιχεία: ο αήρ (αέρας) και το πυρ (η φωτιά), που είναι απλές αναθυμιάσεις , και η γη , που είναι κατά κάποιο τρόπο η υποστάθμη και η παρακαταθήκη. Είναι τα αισθητά φαινόμενα, που τον έσπρωξαν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σιμπλίκιου, σ΄ αυτό το συμπέρασμα γιατί ό,τι είναι θερμό έχει ανάγκη για να ζήσει από υγρασία, όλα τα σπέρματα είναι υγρά και κάθε τροφή είναι γεμάτη από χυμό, ενώ ό,τι είναι νεκρό είναι αποξηραμένο. Στο σημείο αυτό ο Θαλής ο Μιλήσιος ορίζει ότι αυτό από το οποίο προέρχεται για κάθε ον την τροφή του. Άρα η υγρή υπόσταση προέρχεται από το ύδωρ, που είναι η τροφή της, και η ίδια λοιπόν η γη παραδέχεται το ύδωρ ως ουσιώδη αρχή και βρίσκεται επί του ύδατος, πλέοντας πάνω σ΄αυτό το στοιχείο. Η αρχή είναι το νερό, το υγρό στοιχείο, εννοώντας πως ο κόσμος είναι νερό που μορφοποιήθηκε. Με την ερμηνεία αυτή απομακρύνεται συνειδητά από κάθε είδους μυθολογικές ερμηνείες κοσμογονίας. Ο Θαλής δεν θεωρούσε το νερό μόνο ως ύλη, αλλά ως ένα έμψυχο στοιχείο έχοντας θεϊκή δύναμη. Δηλαδή ύλη και ψυχή μαζί ενωμένα. Ένα απόσπασμα που αποδίδεται στον Θαλή πως τα πάντα είναι πλήρη θεών (δαιμόνων) σημαίνει ότι τα πάντα είναι γεμάτα από τη θεϊκή παρουσία. Ως ένας από τους πρώτους Προσωκρατικούς φιλοσόφους έστρεψε το ενδιαφέρον στις κοσμολογίες, τις λογικές ερμηνείες του κόσμου.

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων

Κερδίστε το!

Οι ταινίες της εβδομάδας

Οδηγός ιστοσελίδας

Αρχείο

0 σχόλια

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου