Θα εισάγω ή θα εισαγάγω;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Θα εισάγω ή θα εισαγάγω;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Θα εισάγω ή θα εισαγάγω;

Ποιο είναι το σωστό;

 

Το ρήμα άγω έχει θέμα ενεστώτα το ‘αγ-‘ ενώ αορίστου το ‘αγαγ-“. Συνεπώς, οι χρόνοι του ρήματος θα είναι:

Ενεστώτας: Εισάγω / Παρατατικός: Εισήγα / Μέλλοντας διαρκείας: Θα εισάγω (συνέχεια στο μέλλον)

&

Αόριστος: Εισήγαγα / Στιγμιαίος μέλλοντας: Θα εισαγάγω (μια φορά) / Παρακείμενος: Έχω εισαγάγει / Υπερσυντέλικος: Είχα εισαγάγει

 

Συνεπώς και οι δύο μορφές είναι σωστές όταν χρησιμοποιούνται στον κατάλληλο χρόνο. Ένας εύκολος (αλλά αδόκιμος ίσως) τρόπος για τη σωστή χρήση του εν λόγω ρήματος, είναι να θυμάται κανείς ότι οι στιγμιαίοι χρόνοι (που τα πράγματα γίνονται μία φορά) θέλουν περισσότερα γράμματα στη λέξη ενώ αντίθετα, οι εξακολουθητικοί (που τα πράγματα γίνονται περισσότερες φορές), η λέξη θέλει λιγότερα!

(Θυμίζουμε και τους αρχικούς χρόνους του ρήματος ἄγω της αρχαίας ελληνικής γλώσσας όπου ο παρατατικός είναι ἦγον, ο μέλλοντας ἄξω και ο αόριστος είναι ἦξα αλλά και ἤγαγον)

 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το ίδιο βεβαίως ισχύει για το ρήμα ‘παράγω’, όπου συχνά συναντάμε τα λανθασμένα ‘έχω παράξει’ ή ‘θα παράξω’. Αναλυτικά οι χρόνοι έχουν ως εξής:

Ενεστώτας: Παράγω / Παρατατικός: παρήγα / Μέλλοντας διαρκείας: Θα παράγω

&

Αόριστος: Παρήγαγα / Στιγμιαίος μέλλοντας: θα παραγάγω / Παρακείμενος: Έχω παραγάγει / Υπερσυντέλικος: Είχα παραγάγει

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με ορθογραφικά, συντακτικά ή εκφραστικά λάθη κλικ εδώ!