Φόρμα υποβολής συμμετοχής

εικόνων

για το

Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο 2020

Οι λογοτέχνες μπορούν να αποστείλουν από ένα (1) έως δύο (2) έργα

Οι εικαστικοί μπορούν να αποστείλουν από ένα (1) έως δέκα (10) έργα

Η υποβολή συμμετοχών έχει κλείσει.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!