Φόρμα υποβολής συμμετοχής

συμμετοχών

για το

Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο 2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν από ένα (1) έως δύο (2) έργα

Η υποβολή συμμετοχών έχει κλείσει.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!