Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο 2020 – πρόσκληση

Έξι χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του Καλλιτεχνικού Ημερολογίου. Ένας διακαλλιτενχικός θεσμός που ταυτίστηκε με τον δικτυακό τόπο τοβιβλίο.net, ένα πλούσιο ανθολόγιο εικαστικών/φωτογραφικών και λογοτεχνικών παρεμβάσεων, απέναντι στη σκληρή πραγματικότητα. Περισσότεροι από 700 καλλιτέχνες τόσα χρόνια συνδράμουν στη δημιουργία ενός μοναδικής έμπνευσης έργου, ενός έργου που φιλοδοξεί να παρέμβει στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας. Με στόχο να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα και το καλαίσθητο καλλιτεχνικό συμβάν, όπως και πέρσι, συνεχίζουμε τη διαδικασία επιλογής με αξιολογικά κριτήρια ποιότητας και σύνδεσης με τον σκοπό (ανά εποχή και μήνα σύνδεση). Η τελική απόφαση για τις συμμετοχές που θα συμπεριληφθούν θα ληφθεί μέσα από μια επιτροπή των συνεργατών μας που έχει ήδη συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό απευθύνουμε πρόσκληση σε δημιουργούς, συγγραφείς, ποιητές, φωτογράφους, ζωγράφους και γλύπτες να αποστείλουν έργα τους ή αποσπάσματα αυτών προκειμένου να δημιουργήσουμε μαζί το Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο του 2020!

Για το 2020 ο στόχος μας είναι δημιουργήσουμε ένα καλαίσθητο και ποιοτικό ημερολόγιο όπως και τα προηγούμενα έτη. Με γνώμονα την εμπειρία μας από τα προηγούμενα χρόνια αλλά και το πολύ μεγάλο πλήθος των συμμετοχών που λαμβάνουμε,  έχουμε τροποποιήσει το σύστημα με το οποίο γίνεται η διαδικασία της επιλογής των συμμετοχών στο ημερολόγιο, κάνοντάς το πιο αυστηρό ενώ η τελική απόφαση για τις συμμετοχές που θα συμπεριληφθούν θα ληφθεί μέσα από μια επιτροπή των συνεργατών μας που έχει ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό απευθύνουμε πρόσκληση σε δημιουργούς, συγγραφείς, ποιητές, φωτογράφους, ζωγράφους και γλύπτες να αποστείλουν έργα τους ή αποσπάσματα αυτών προκειμένου να δημιουργήσουμε μαζί το “Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο 2020”.

Αναλυτικά αναζητούμε:

α) Λογοτεχνικά έργα:
Τα πεζά κείμενα θα πρέπει να έχουν έκταση 150-200 λέξεις (περίπου δύο παράγραφοι) και τα ποιήματα έως 20 στίχους μέσου μήκους.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην εκπροσώπηση συμμετασχόντων με έργα ανέκδοτα και αδημοσίευτα. Επιτρέπονται βεβαίως κι έργα που έχουν εκδοθεί.

Τα έργα δεν είναι υποχρεωτικό να συνδέονται με τις εποχές του χρόνου. Αν ωστόσο, αποσταλεί κάποιο απόσπασμα με στόχο συγκεκριμένη εποχή, παρακαλούμε να σημειωθεί η εποχή ή ο μήνας.

β) Εικαστικά έργα:

Οι φωτογράφοι, ζωγράφοι, γλύπτες και εικαστικοί άλλων τεχνών που δύναται το έργο τους να αποτυπωθεί σε εικόνα, να αποστείλουν τις δημιουργίες τους προκειμένου να πλαισιώσουν φωτογραφικά το ημερολόγιο.

Τα αρχεία – εικόνες που θα αποσταλούν θα πρέπει να είναι σε υψηλή ανάλυση. Καλό -αν και όχι υποχρεωτικό- είναι να υπάρχει μία σύνδεση με κάποια εποχή του χρόνου ή κάποιο μήνα.

Οι λογοτέχνες μπορούν να αποστείλουν από ένα (1) έως δύο (2) έργα

Οι εικαστικοί μπορούν να αποστείλουν από ένα (1) έως δέκα (10) έργα

Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε κάποιο από τα ημερολόγια των παρελθόντων ετών.

Όλα τα έργα παραχωρούνται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους τους καλλιτέχνες που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα (ακόμα κι αν τα έργα είναι αδημοσίευτα ή ανέκδοτα).

Όλα τα έργα παραχωρούνται για την έκδοση του Καλλιτεχνικού Ημερολογίου 2020Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στους δημιουργούς.

Το ημερολόγιο θα είναι ελεύθερης διακίνησης στο διαδίκτυο με δυνατότητα εκτύπωσης από όποιον το επιθυμεί.

 

Σε περίπτωση που συλλεχθούν έργα πέραν των αναγκών θα επιλέγεται ένα έργο από κάθε καλλιτέχνη (με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα και την ποιότητα).

Λογοτέχνες που θα μας στείλουν περισσότερες από δύο (2) συμμετοχές και εικαστικοί που θα μας στείλουν περισσότερες από δέκα (10) συμμετοχές είναι πιθανόν οι συμμετοχές τους να μην συμπεριληφθούν στο ημερολόγιο.

Αποστολές έργων θα γίνονται

δεκτές μέχρι την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, καμία συμμετοχή δε θα γίνει δεκτή.

 

(Προσοχή: Συμμετοχές που θα σταλούν σε κάποια από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου τοβιβλίο.net δε θα ληφθούν υπ’ όψη και δε θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση γι’ αυτό).

Υπάρχουν δύο φόρμες υποβολής.

Η μία για την αποστολή των κειμένων και η άλλη για τις φωτογραφίες.

Κάνοντας χρήση της φόρμας υποβολής, μπορείτε να μας στείλετε:

– Μόνο ένα αρχείο κειμένου ή

– Μόνο μια φωτογραφία

Δεν μπορείτε να στείλετε ταυτόχρονα κείμενο και φωτογραφία να το συνοδεύει.

Κάθε κείμενο και κάθε φωτογραφία θεωρείται ξεχωριστή συμμετοχή. Αν, για παράδειγμα, έχετε στείλει ένα κείμενο και μια φωτογραφία, έχετε δύο συμμετοχές και μπορείτε να στείλετε ακόμα μόνο ένα κείμενο και εννέα φωτογραφίες. 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε περισσότερες από μια φωτογραφίες ή κείμενα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα εκ νέου όσες φορές απαιτηθεί μέχρι να συμπληρώσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο συμμετοχών.

_

0 Σχόλια