Μακρόθεν ή εκ του μακρόθεν;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Μακρόθεν ή εκ του μακρόθεν;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Δείτε κι αυτά