Μακρόθεν ή εκ του μακρόθεν;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Μακρόθεν ή εκ του μακρόθεν;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Μακρόθεν ή εκ του μακρόθεν;

Ποιο είναι το σωστό;

 

Μακρόθεν, σημαίνει από μακριά. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε την έκφραση ‘εκ του μακρόθεν’ είναι σαν να λέμε ‘από από μακριά’. Κι αν ‘από ανέκαθεν’ κάναμε αυτό το λάθος, θα έπρεπε να γνωρίζουμε ανέκαθεν ότι η κατάληξη -θεν εμπεριέχει το ‘από το’. Αθήνηθεν, γράφουν τα βιβλία των αρχαίων ελληνικών όταν θέλουν να πουν ‘από την Αθήνα’. Στην εκ του σύνεγγυς περίπτωση από την άλλη, η χρήση το ‘εκ’ είναι επιβεβλημένη. Ο ορθός τύπος είναι το μακρόθεν, όπως και το ανέκαθεν