ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛΟΥ – 2ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2016

14.10.2015


Ο Μορφωτικός και Κοινωνικός Σύλλογος Μήλου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, προκηρύσσει Πανκυκλαδικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες.

α) Με ελεύθερο Θέμα

β) Με θέμα «Μήλος, ταξίδι στο όνειρο»

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με :

2.1 Ποίημα (ομοιοκατάληκτο ή μη).

2.2 Μικρή Ποιητική Συλλογή (Με ή χωρίς ομοιοκαταληξία).

2.3 Μεγάλη Ποιητική Συλλογή (Με ή χωρίς ομοιοκαταληξία).

2.4 Διήγημα.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:

3.1 Σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

3.2 Σε ενήλικες (άνω των 18 χρονών)

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :

4.1 Για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου όσα παιδιά φοιτούν στα αντίστοιχα σχολεία των
νησιών των Κυκλάδων.

4.2 Για τους ενήλικες όσοι διαμένουν μόνιμα ή έχουν καταγωγή από τον νομό Κυκλάδων.

4.3 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος με ένα έργο τους σε μια από
τις παραπάνω κατηγορίες, είτε και σε όλες τις κατηγορίες, με ένα έργο τους για κάθε
κατηγορία.

4.4 Τα έργα των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να μην

έχουν βραβευτεί
σε άλλο παρόμοιο διαγωνισμό του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5. ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

5.1 Ποιήματα

Το κάθε ποίημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) στροφές από πέντε (5) στίχους η
κάθε στροφή.

5.2 Διηγήματα

Το κάθε διήγημα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των δέκα (10) σελίδων.

5.3 Ποιητικές Συλλογές

5.3.1 Μικρή ποιητική.

Συλλογή η οποία μπορεί να είναι από τρία (3) μέχρι πέντε (5) ποιήματα, έκτασης
επίσης μέχρι δέκα (10) στροφές το κάθε ποίημα, από πέντε (5) στίχους η κάθε
στροφή.

5.3.2 Μεγάλη ποιητική.

Συλλογή η οποία μπορεί να είναι από έξι (6) μέχρι δέκα (10) ποιήματα, επίσης
μέχρι δέκα (10) στροφές το κάθε ποίημα και από πέντε (5) στίχους η κάθε στροφή.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε λευκή κόλλα Α4, σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογεγραμμένα από τον δημιουργό, ο οποίος θα χρησιμοποιεί ψευδώνυμο.

Ειδικά για διηγήματα, θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση σελίδων.

Τα έργα θα σταλούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τον 2ο Λογοτεχνικό διαγωνισμό» και δίπλα ανάλογα το γράμμα (Μ) εντός παρενθέσεως για τους μαθητές ή το γράμμα (Ε) εντός παρενθέσεως για τους ενήλικες, με την ανάλογη κατηγορία έργων.

Στη θέση του «αποστολέα» θα υπάρχει μόνο το ψευδώνυμο και στη θέση του «παραλήπτη» η επωνυμία και η διεύθυνση του Συλλόγου όπως παρακάτω:

ΠΡΟΣ:

Τον Μορφωτικό & Κοινωνικό Σύλλογο Μήλου
ΠΛΑΚΑ – ΜΗΛΟΣ
Τ.Κ.: 84800 ΜΗΛΟΣ
Για τον 1ο Λογοτεχνικό διαγωνισμό (Μ) ή (Ε)
Ποίημα ή Ποιητική
συλλογή ή Διήγημα

Στον ίδιο φάκελο με τα έργα, θα εμπεριέχεται άλλος μικρότερος φάκελος, σφραγισμένος, ο οποίος εξωτερικά θα αναφέρει μόνο το ψευδώνυμο του δημιουργού και εσωτερικά θα περιέχει τα πραγματικά του στοιχεία.

α. Ονοματεπώνυμο
β. Διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν e-mail

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν στην παραπάνω διεύθυνση με απλή αλληλογραφία και όχι συστημένη, το αργότερο μέχρι τις 31-03-2016 (ημερομηνία ταχυδρομείου).
 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η αξιολόγηση των έργων, θα γίνει από ειδική τριμελή Επιτροπή εντός της θερινής περιόδου του 2016.

Τα ονόματα της Επιτροπής δεν θα γνωστοποιηθούν πριν την ημέρα της απονομής των βραβείων.

8. ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θα υπάρχει ένα (4) βραβεία. Ένα βραβείο για τα ποιήματα ή τις ποιητικές συλλογές που το θέμα θα είναι ελεύθερο, ένα βραβείο για το διήγημα που το θέμα του θα είναι ελεύθερο και άλλα δύο βραβεία στις αντίστοιχες κατηγορίες που θα έχουν το προτεινόμενο θέμα. Στα τα υπόλοιπα έργα, που δεν θα βραβευθούν θα απονεμηθεί έπαινος. Για τη βράβευση των έργων Θα πραγματοποιηθεί μικρή εκδήλωση, στην οποία θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες έγκαιρα με e-mail ή επιστολή ή τηλεφωνικά, προκειμένου να παρευρεθούν στην εκδήλωση, εάν επιθυμούν και να παραλάβουν το βραβείο τους.

Για τους διαγωνιζόμενους που δεν είναι δυνατή η παρουσία τους στην τελετή βράβευσης, τα βραβεία θα σταλούν ταχυδρομικά στους ίδιους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει το διαγωνισμό, ειδικά όταν τα έργα δεν είναι ικανά σε αριθμό που να επιτρέψουν τη διεξαγωγή του.

2. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα έργα δεν επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους.

3. Ο Σύλλογος, ενδέχεται να εκδώσει όλα ή μέρος των έργων, σε δικό του βιβλίο. Στην περίπτωση αυτή, θα σταλεί από ένα αντίτυπο στον κάθε συμμετέχοντα.

4. Σε συνέχεια της παραπάνω παραγράφου των Γενικών Όρων και στην περίπτωση που ο Σύλλογος προβεί στην εκτύπωση έργων, θα πρέπει να σταλεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε συγγραφέα.

Για περισσότερες τυχόν πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεμιστοκλή κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 17:00 μέχρι ώρας 19:00΄, στο τηλ. 6944418492.
 

 

 

Ακολουθήστε μας

Οι ταινίες της εβδομάδας

ΙΑΝΟS | Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2021

ΙΑΝΟS | Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2021

ΙΑΝΟS | Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2021 Θέμα: «Ταξίδια» | Έναρξη Διαγωνισμού: Δευτέρα 5 Απριλίου 2021  Κανένα ταξίδι δεν περιορίζεται στον εαυτό του. Εμπεριέχει πλήθος άλλων ταξιδιών. Ζοζέ Σαραμάγκου   Ο IANOS, για τέταρτη συνεχή χρονιά,...

ΙΑΝΟS | Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2021

5ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός από τη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας προκηρύσσει τον 5ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις κατηγορίες Πεζογραφίας, Ποίησης, Θεατρικού έργου και Δοκιμίου. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους γράφουν στην ελληνική γλώσσα και κατοικούν ή κατάγονται από τη Μεσσηνία,...

ΙΑΝΟS | Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2021

Προκήρυξη 66ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Συγγραφής και Εικονογράφησης Βιβλίων για παιδιά και νέους 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 66ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 2021 Η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά προκηρύσσει τον 66ο πανελλήνιο διαγωνισμό της για τη συγγραφή και εικονογράφηση βιβλίων για παιδιά και νέους. Τα έργα πρέπει να...

Εικαστικός Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που κατοικεί κοντά μου!» από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Εικαστικός Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που κατοικεί κοντά μου!» από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

1821 - 2021 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στους εορτασμούς για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία με έναν Εικαστικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που...

Διαβάστε κι αυτά

Εικαστικός Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που κατοικεί κοντά μου!» από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Εικαστικός Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που κατοικεί κοντά μου!» από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

1821 - 2021 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στους εορτασμούς για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία με έναν Εικαστικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που...

Παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής από τα ΕΛΤΑ

Παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής από τα ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διοργανώνουν διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών με τίτλο «Η Επανάσταση του 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα προκύψουν 4 νικητές που θα δουν τη ζωγραφιά τους να...

ΙΑΝΟS | Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2021

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής Στίχου από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που γνώρισαν ο 1ος και ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής Στίχου, προκηρύσσει, πάντα σε συνεργασία με τον Θανάση Συλιβό, εκδότη του μουσικού περιοδικού «Μετρονόμος» και τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Αλτή,...

0 σχόλια

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου