Περιθάλπω ή περιθάλπτω;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Περιθάλπω ή περιθάλπτω;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Περιθάλπω ή περιθάλπτω;

Ποιο είναι το σωστό;

 

Το ρήμα περιθάλπω είναι σύνθετο από τα περί- και θάλπω (παρηγορώ, θερμαίνω, ζεσταίνω, περιποιούμαι κλπ. > θαλπωρή, θάλπος κ. ά.). Η μορφή ‘περιθάλπτω’, η οποία δυστυχώς απαντάται συχνά τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, δεν έχει απολύτως καμία ετυμολογική βάση. Ας μην λοιπόν παραλείπουμε να περιθάλπουμε όποιον έχει την ανάγκη μας διότι είναι βέβαιο πως δεν είναι καλό πράγμα να υποθάλπουμε… την αδιαφορία!

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με ορθογραφικά, συντακτικά ή εκφραστικά λάθη κλικ εδώ!