Προκήρυξη Λογοτεχνικού Διαγωνισμού της Εταιρείας Λογοτεχνών Πάφου

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΦΟΥ Η Εταιρεία Λογοτεχνών Πάφου προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2014. 1. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει Ποίηση και Διήγημα στην Ελληνική γλώσσα και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα ή και στα δύο είδη […]

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΦΟΥΗ Εταιρεία Λογοτεχνών Πάφου προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2014.
1. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει Ποίηση και Διήγημα στην Ελληνική γλώσσα και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα ή και στα δύο είδη λόγου, αλλά με ένα μόνο έργο τους, για κάθε είδος και οπωσδήποτε ανέκδοτο.

3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να στείλουν
α) Ένα (1) ανέκδοτο Ποίημά τους, μέχρι 32 στίχους, με ψευδώνυμο.
β)΄Ενα (1) ανέκδοτο Διήγημα μέχρι 2000 λέξεις, με ψευδώνυμο. Το μέγεθος των χαρακτήρων να είναι 12.

4. Το θέμα στους δύο Διαγωνισμούς είναι ελεύθερο.
5. Τα έργα, που θα σταλούν, θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένα κι απαραιτήτως σε τρία (3) πανομοιότυπα αντίτυπα (καλής ευανάγνωστης εκτύπωσης), υπογεγραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο.
6. Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν σε μεγάλο φάκελο, ένα μικρότερο κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται το ψευδώνυμό τους και ο τίτλος του έργου, ενώ μέσα σ’ αυτόν πρέπει να υπάρχουν τα εξής προσωπικά τους στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-mail (προαιρετικά), τίτλος του Έργου και το ψευδώνυμο.

7. Τα Έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά, με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στη διεύθυνση Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθηνάς 41-43, 8010 Πάφος, με ένδειξη αντίστοιχη προς το είδος στο οποίο συμμετέχουν, π.χ. «Για το Διαγωνισμό Ποίησης» ή «Για το Διαγωνισμό Διηγήματος». Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το ψευδώνυμο.

8. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2014.
9. Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία και 3 Έπαινοι, για το κάθε είδος.
10. Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, για την τελετή βράβευσης, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί, με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας Λογοτεχνών Πάφου.

11. Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα καταστραφούν, μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνισθέντων. Επειδή στα μη βραβευθέντα έργα δεν αποκαλύπτονται τα στοιχεία των διαγωνιζομένων, δεν υπάρχει η δυνατότητα πληροφοριών για την επίδοσή τους.
12. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται: α) Να απονείμει Βραβείο β) Να απονείμει Επαίνους, γ) Να μην απονείμει οποιοδήποτε Βραβείο ή Έπαινο.
13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται και την αποδοχή, των ανωτέρω αναφερθέντων όρων.

14. Έργα, τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους, απορρίπτονται.

                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                 ΕΡΜΙΝΑ ΜΑΗ              ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΛΛΑΣ

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου