Τετράδιο Οργάνωσης Δασκάλου

Η οργάνωση έχει σημαίνοντα ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός Στάθης Ξαφάκος δημιούργησε ένα χρηστικό τετράδιο οργάνωσης για να συνδράμει τόσο το έργο του δασκάλου όσο την εκπαιδευτική πορεία του μαθητή.

Το Τετράδιο οργάνωσης του Δασκάλου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου. Περιλαμβάνει: ημερολόγιο, ονομαστική κατάσταση μαθητών, φύλλο ελέγχου, απουσιολόγιο, ενδεικτικό πλάνο διδασκαλίας, παρακολούθηση μαθησιακής πορείας μαθητή/ριας, οργάνωση της διδασκαλίας σε καθημερινή βάση και μία ενδεικτική περιγραφική αξιολόγηση μαθητή/ριας (αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων).

Η επιμέλεια της έκδοσης του Τετραδίου του Δασκάλου είναι του Χρήστου Μπαντάνη.

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου