10ος Νεανικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος, Ποίησης και Θεατρικού έργου

_ Το Δ.Σ. του Ιωνικού Συνδέσμου αποφάσισε την προκήρυξη του 10ου Νεανικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού διηγήματος, ποίησης και θεατρικού έργου.  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος νέοι και νέες από 18 έως 30 ετών. – Το θέμα του διηγήματος, της ποίησης και του θεατρικού έργου είναι ελεύθερο. – Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει […]

_

Το Δ.Σ. του Ιωνικού Συνδέσμου αποφάσισε την προκήρυξη του 10ου Νεανικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού διηγήματος, ποίησης και θεατρικού έργου.

 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

– Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος νέοι και νέες από 18 έως 30 ετών.

– Το θέμα του διηγήματος, της ποίησης και του θεατρικού έργου είναι ελεύθερο.

– Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει και στα τρία είδη του λόγου.

– Στο διαγωνισμό διηγήματος με ένα (1) διήγημα που δεν θα υπερβαίνει τις 3500 λέξεις.

– Στο διαγωνισμό ποίησης με ένα (1) έως και τρία (3) ποιήματα που δεν θα υπερβαίνουν τους τριάντα (30) στίχους το κάθε ένα.

– Στο διαγωνισμό θεατρικού έργου με ένα (1) μονόπρακτο ή μονόλογο, διάρκειας έως 30 λεπτά.

– Απαραίτητος όρος είναι ότι τα έργα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να μην έχουν εκδοθεί σε βιβλίο.

– Οι συμμετοχές κατατίθενται μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Συλλόγου ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:

Ιωνικός Σύνδεσμος

Τσουρουκτσόγλου 1 & Λ. Ηρακλείου 251 – 14231 Ν. Ιωνία Αττικής

– Στο φάκελο είναι απαραίτητο:

Να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος, και το είδος του λόγου στο οποίο συμμετέχει. Μέσα στον ίδιο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει ένας μικρότερος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του [ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και e-mail].

Να υπάρχουν πέντε (5) τυπωμένα αντίγραφα κάθε συμμετοχής (σε Times New Roman και μέγεθος γραμματοσειράς 12)  και απαραιτήτως ένα (1) ψηφιακό αρχείο αποθηκευμένο σε CD.

Ο υποψήφιος που συμμετέχει σε περισσότερα από ένα (1) είδη του λόγου θα πρέπει να αποστείλει τις συμμετοχές του σε ξεχωριστούς φακέλους.

Τα έργα θα κριθούν από ξεχωριστές επιτροπές για κάθε είδος, που θα αποτελούνται από λογοτέχνες και κριτικούς λογοτεχνίας εγνωσμένου κύρους.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο site του Συλλόγου (www.ionikos-syndesmos.gr) και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση με ανάγνωση αποσπασμάτων, αιτιολόγηση και κριτικά σχόλια. Η σχετική ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Τύπο και σε όσους πήραν μέρος στο διαγωνισμό.

Τα βραβεία είναι χρηματικά και για τα τρία είδη του λόγου:

1ο βραβείο 200€, 2ο βραβείο 150€, 3ο βραβείο 100€.

(Ο Ιωνικός Σύνδεσμος μετά τη βράβευση των έργων διατηρεί το δικαίωμα της έκδοσης, μελοποίησης ή θεατρικής παρουσίασης αυτών, χωρίς την άδεια των συγγραφέων.)

Διευκρινίσεις και πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Συλλόγου και στο τηλ. 2102775916, 10 π.μ – 1 μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ. και στο e-mail [email protected].

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΡΙΑΔΟΥ                                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ

Πηγή: http://www.ionikos-syndesmos.gr/logotekhnikos-diagonismos.html

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου