1oς Διαγωνισμός Διηγήματος από τον Σύλλογο Καθηγητών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης & των Εκδόσεων ΤΡΙ.ΕΝΑ Πολιτισμού

Δημοσίευση: 7.12.2023

Κατηγορία

 

1oς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

& ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΡΙ.ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Ο Σύλλογος Καθηγητών Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και οι εκδόσεις «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού» προκηρύσσουν Διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος, προσκαλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας, κατοίκους της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιφέρειας, να αποστείλουν κείμενά τους με θέμα τον ήχο και τη μουσική: Διηγήματα με ήχο.

Διάρκεια

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2023 και ως ημερομηνία λήξης η 29η Φεβρουαρίου 2024. Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός των χρονικών πλαισίων θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Το θέμα

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνθέσουν ένα διήγημα με θέμα τη μουσική και τον ήχο. Θα ήταν επιθυμητό να συνδέεται και με την πόλη της Θεσσαλονίκης ή την ευρύτερη περιφέρεια.

Έκταση κειμένων

Τα διηγήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε έκταση τις 1.500 λέξεις (ως ελάχιστη έκταση θεωρούνται οι 500 λέξεις).

Οι κριτές

Τα κείμενα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από πενταμελή κριτική επιτροπή, που αποτελείται από διακεκριμένους λογοτέχνες, συγγραφείς και φιλολόγους. Για λόγους διαφάνειας τα ονόματα αυτής θα ανακοινωθούν μετά το πέρας του Διαγωνισμού.

Οι νικητές

Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί με Δελτίο Τύπου που θα σταλεί στα ΜΜΕ, αλλά και με σχετικό κείμενο που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο και τα social media της ΤΡΙ.ΕΝΑΣ πολιτισμού στις 15 Μαρτίου 2024.

 

Τα Βραβεία:

Οι πρώτοι δέκα διακριθέντες θα συμμετέχουν σε συλλογική έκδοση με έτερους δέκα διακεκριμένους συγγραφείς, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν στο κοινό στις 15 Δεκεμβρίου 2023. Θα λάβουν επίσης αναμνηστικό συμμετοχής και το βιβλίο της συλλογής.

Ο συλλογικός τόμος θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καθηγητών Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Τα έσοδα από την πώληση του συλλογικού τόμου κατά την παρουσίαση αλλά και στα βιβλιοπωλεία θα διατεθούν για συγκεκριμένο σκοπό/κάλυψη εκπαιδευτικής ανάγκης των σπουδαστών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ενδεικτικά: υποτροφία, αγορά οργάνου, διοργάνωση εκδήλωσης, συμμετοχή σε σεμινάρια), ο οποίος θα ανακοινωθεί μαζί με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Στόχος του διαγωνισμού αλλά και της συμμετοχής των διακεκριμένων συγγραφέων είναι η σύνδεση των τεχνών: της λογοτεχνίας και της μουσικής, να καταδειχθεί το αλληλένδετό τους, να αποδοθεί το  λογοτεχνικό/ιστορικό αποτύπωμα σε βάθος χρόνου των συγκεκριμένων φωνών και να διαμορφωθεί μια πραγματική στάση στον χώρο, τον χρόνο, τον πολιτισμό της πόλης, παραμένοντας ο συγκεκριμένος συλλογικός τόμος στα ράφια των βιβλιοθηκών μας, των βιβλιοπωλείων, αλλά και του Ωδείου ως απόδειξη μιας ευτυχούς συγκυρίας και συνύπαρξης φορέων πολιτισμού.

Όροι και προϋποθέσεις

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2024, αυστηρά εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής των κειμένων πέρα από την ηλεκτρονική αποστολή δεν θα γίνεται δεκτός.

Τα διαγωνιζόμενα κείμενα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, δακτυλογραφημένα στα ελληνικά, να μην υπερβαίνουν σε έκταση τις 1.500 λέξεις, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ούτε να έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ανεξαιρέτως ηλικίας όσοι είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης ή της ευρύτερης περιφέρειας. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο κείμενο και θα φέρει την ευθύνη της υπογραφής του και κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του κειμένου.

Η υποβολή των κειμένων γίνεται με αποστολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στο θέμα του e-mail πρέπει να αναγράφεται: ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ.

Στο σώμα του μηνύματος πρέπει να σημειώνονται επίσης ο τίτλος του κειμένου και τα προσωπικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας). Συνημμένα πρέπει να υπάρχουν δύο ξεχωριστά αρχεία: 1. το κείμενο (σε αρχείο word), με τον τίτλο, χωρίς το όνομα του δημιουργού, 2. Το βιογραφικό του δημιουργού (σε διαφορετικό αρχείο word), το οποίο θα συμπεριλαμβάνει, εκτός από τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας, και βασικές πληροφορίες για τον συμμετέχοντα (ηλικία, επαγγελματική ιδιότητα, βασικές σπουδές).

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής κειμένου με λογοτεχνικό ψευδώνυμο. Στο βιογραφικό σημείωμα όμως του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να σημειώνονται τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς του.

Οποιαδήποτε συμμετοχή δε συμφωνεί με όλους ανεξαιρέτως τους όρους του διαγωνισμού θα αποκλείεται αυτόματα από αυτόν, ως άκυρη, χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.

Με την ηλεκτρονική αποστολή ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση και εκχωρεί στην «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού» το αποκλειστικό δικαίωμα για δημοσίευση του διηγήματος σε βιβλίο (εφόσον διακριθεί στον διαγωνισμό) χωρίς άλλη αξίωση ή απαίτηση οικονομικής φύσης.

Όλη η επικοινωνία για τον διαγωνισμό θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες ή να ματαιώσουν τον διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Πληροφορίες:

Εκδόσεις ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού:  [email protected] , τηλ. 6937007810, κα Πασιά, υπεύθυνη εκδόσεων.

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων για το Σαββατοκύριακο 24 – 25 Φεβρουαρίου 2024

Οι προσφορές των εφημερίδων για το Σαββατοκύριακο 24 – 25 Φεβρουαρίου 2024

Real News Καθημερινή Πρώτο Θέμα Το Βήμα της Κυριακής Δώστε μας το email σας και κάθε Παρασκευήθα έχετε στα εισερχόμενά σας τις προσφορές των εφημερίδων (Δεν στέλνουμε ανεπιθύμητη αλληλογραφία ενώ μπορείτε να διαγραφείτε με ένα κλικ και δεν θα...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Γιάννης Σκαρίμπας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ με ελεύθερο θέμα εμπνευσμένο από το έργο του πολυσχιδούς δημιουργού. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμμετέχουν με ένα...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2024 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εκδόσεις Ηλιαχτίδα προκηρύσσουν τον 4ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2024, στην κατηγορία Διήγημα με κοινωνικό θέμα. Ο Διαγωνισμός λήγει στις 20 Απριλίου 2024 και το όριο...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

1ος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου 2024 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ»

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ», προκηρύσσει τον 1ο Διαγωνισμό Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής...

Δείτε κι αυτά

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Γιάννης Σκαρίμπας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ με ελεύθερο θέμα εμπνευσμένο από το έργο του πολυσχιδούς δημιουργού. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμμετέχουν με...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2024 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εκδόσεις Ηλιαχτίδα προκηρύσσουν τον 4ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2024, στην κατηγορία Διήγημα με κοινωνικό θέμα. Ο Διαγωνισμός λήγει στις 20 Απριλίου 2024 και το όριο...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
1ος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου 2024 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ»

1ος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου 2024 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ»

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ», προκηρύσσει τον 1ο Διαγωνισμό Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής...