Τα στήθη υψώθηκαν 
στον Ήλιο. 
Ένα κέντρωμα στο φως, 
δίχως επανάληψη. 
Μια θυσία στον χρόνο 
που παρέδωσε 
στην ωριμότητα 
-μετρημένα-
και τούτο το καλοκαίρι.

 

_

γράφει ο Χριστόφορος Τριάντης