Τι σας νοιάζει θα μου πείτε

Που το ποίημα έχει κι άλλες αναγνώσεις

Πιο βαθιές πιο σαρκοβόρες

 

Σεις φροντίζετε τους κήπους σας

Βόλτες βγάζετε νυκτερινές

Τα δασύτριχα σκυλιά σας

Γρασάρετε επιμελώς στα γήπεδα

Μυώνες και κλειδώσεις

Και καθ’ εκάστην τρίβετε με περισσή φροντίδα

Όλους τους τραπεζίτες σας

 

«δεν παν να καίγονται οι στιχουργίες

Κι όλοι οι λοξοί που τις σκαρώνουν»

Σίγουρα θε να λέτε.

 

Πού να δείτε ρε μπαγάσες

Από τι ενίοτε πολυδάπανα ιατρικά 

σας γλιτώνουν

Τούτες οι ανέξοδες λεπτομερείς αναγνώσεις!

 

γράφει ο  Γιώργος Κουλιανός