Η γλώσσα μας
είναι έξω από νοήματα
και σημασίες.
Δεν έχει τροφή τις πτώσεις
και τις κλίσεις.
Ξέχωρα στέκεται
από κανόνες
και αριθμούς,
τους χρόνους και τα
επιρρήματα.
Άτακτα περιβάλλει
σιωπές και πιθανότητες
με λέξεις
τέλους και αρχής.

γράφει ο Χριστόφορος Τριάντης

Το σχόλιό σας είναι επιθυμητό!