Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από τον Μορφωτικό Σύλλογο Μήλου

Δημοσίευση: 29.01.2015

Ετικέτες

Κατηγορία

Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛΟΥ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, με εμβέλεια τα νησιά των δυτικών Κυκλάδων και συγκεκριμένα, τη Μήλο, την Κίμωλο, τη Σίφνο, τη Σέριφο και την Κύθνο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με : 2.1 Ποίημα (ομοιοκατάληκτο ή μη). 2.2 Μικρή Ποιητική Συλλογή (Με ή χωρίς ομοιοκαταληξία). 2.3 Μεγάλη Ποιητική Συλλογή (Με ή χωρίς ομοιοκαταληξία). 2.4 Διήγημα. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: 3.1 Σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 3.2 Σε ενήλικες (άνω των 18 χρονών)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 4.1 Για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου όσα παιδιά φοιτούν στα αντίστοιχα σχολεία των νησιών των δυτικών Κυκλάδων. 4.2 Για τους ενήλικες όσοι διαμένουν μόνιμα ή έχουν καταγωγή από τα εν λόγω νησιά. 4.3 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος με ένα έργο τους σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, είτε και σε όλες τις κατηγορίες, με ένα έργο τους για κάθε κατηγορία. 4.4 Τα έργα των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να μην έχουν βραβευτεί σε άλλο παρόμοιο διαγωνισμό του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 5.1 Ποιήματα Το κάθε ποίημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) στροφές από πέντε (5) στίχους η κάθε στροφή. 5.2 Διηγήματα Το κάθε διήγημα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των δέκα (10) σελίδων. 5.3 Ποιητικές Συλλογές 5.3.1 Μικρή ποιητική. Συλλογή η οποία μπορεί να είναι από τρία (3) μέχρι πέντε (5) ποιήματα, έκτασης επίσης μέχρι δέκα (10) στροφές το κάθε ποίημα, από πέντε (5) στίχους η κάθε στροφή. 5.3.2 Μεγάλη ποιητική. Συλλογή η οποία μπορεί να είναι από έξι (6) μέχρι δέκα (10) ποιήματα, επίσης μέχρι δέκα (10) στροφές το κάθε ποίημα και από πέντε (5) στίχους η κάθε στροφή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Τα έργα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε λευκή κόλλα Α4, σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογεγραμμένα από τον δημιουργό, ο οποίος θα χρησιμοποιεί ψευδώνυμο. Ειδικά για διηγήματα, θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση σελίδων. Τα έργα θα σταλούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τον 1ο Λογοτεχνικό διαγωνισμό» και δίπλα ανάλογα το γράμμα (Μ) εντός παρενθέσεως για τους μαθητές ή το γράμμα (Ε) εντός παρενθέσεως για τους ενήλικες, με την ανάλογη κατηγορία έργων. Στη θέση του «αποστολέα» θα υπάρχει μόνο το ψευδώνυμο και στη θέση του «παραλήπτη» η επωνυμία και η διεύθυνση του Συλλόγου όπως παρακάτω :

ΠΡΟΣ : Τον Μορφωτικό & Κοινωνικό Σύλλογο Μήλου ΠΛΑΚΑ – ΜΗΛΟΣ Τ.Κ.: 84800 ΜΗΛΟΣ Για τον 1ο Λογοτεχνικό διαγωνισμό (Μ) ή (Ε) Ποίημα ή Ποιητική συλλογή ή Διήγημα Στον ίδιο φάκελο με τα έργα, θα εμπεριέχεται άλλος μικρότερος φάκελος, σφραγισμένος, ο οποίος εξωτερικά θα αναφέρει μόνο το ψευδώνυμο του δημιουργού και εσωτερικά θα περιέχει τα πραγματικά του στοιχεία. α. Ονοματεπώνυμο β. Διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν e-mail Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν στην παραπάνω διεύθυνση με απλή αλληλογραφία και όχι συστημένη, το αργότερο μέχρι τις 31-05-2015 (ημερομηνία ταχυδρομείου).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η αξιολόγηση των έργων, θα γίνει από ειδική τριμελή Επιτροπή εντός του μηνός Ιουλίου του 2015. Τα ονόματα της Επιτροπής δεν θα γνωστοποιηθούν πριν την ημέρα της απονομής των βραβείων.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Θα υπάρχει ένα (1) βραβείο για κάθε κατηγορία έργου. Στα τα υπόλοιπα έργα, που δεν θα βραβευθούν θα απονεμηθεί έπαινος. Για τη βράβευση των έργων Θα πραγματοποιηθεί μικρή εκδήλωση, στην οποία θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες έγκαιρα με e-mail ή επιστολή ή τηλεφωνικά, προκειμένου να παρευρεθούν στην εκδήλωση, εάν επιθυμούν και να παραλάβουν το βραβείο τους. Για τους διαγωνιζόμενους που δεν είναι δυνατή η παρουσία τους στην τελετή βράβευσης, τα βραβεία θα σταλούν ταχυδρομικά στους ίδιους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει το διαγωνισμό, ειδικά όταν τα έργα δεν είναι ικανά σε αριθμό που να επιτρέψουν τη διεξαγωγή του. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα έργα δεν επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους. Ο Σύλλογος, ενδέχεται να εκδώσει όλα ή μέρος των έργων, σε δικό του βιβλίο. Στην περίπτωση αυτή, θα σταλεί από ένα αντίτυπο στον κάθε συμμετέχοντα. Σε συνέχεια της παραπάνω παραγράφου των Γενικών Όρων και στην περίπτωση που ο Σύλλογος προβεί στην εκτύπωση έργων, θα πρέπει να σταλεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε συγγραφέα. Για περισσότερες τυχόν πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεμιστοκλή κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 17:00 μέχρι ώρας 19:00’΄, στο τηλ. 6944418492 ΜΗΛΟΣ :

Για τον Μορφωτικό και Κοινωνικό Σύλλογο Μήλου

Ο Πρόεδρος Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η Γραμματέας   Α. ΔΑΓΙΕΛΛΗ

Ακολουθήστε μας

13ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για το έτος 2022 – 2023 από τον Ε.Π.Ο.Κ.

13ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για το έτος 2022 – 2023 από τον Ε.Π.Ο.Κ.

13ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμό για το έτος 2022 – 2023 από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.ΟΚ.) Η προκήρυξη: Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.ΟΚ.) προκηρύσσει τον 13ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό και...

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επιμέλεια άρθρου

Διαβάστε κι αυτά

13ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για το έτος 2022 – 2023 από τον Ε.Π.Ο.Κ.

13ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για το έτος 2022 – 2023 από τον Ε.Π.Ο.Κ.

13ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμό για το έτος 2022 – 2023 από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.ΟΚ.) Η προκήρυξη: Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.ΟΚ.) προκηρύσσει τον 13ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό και...

13ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για το έτος 2022 – 2023 από τον Ε.Π.Ο.Κ.

Εικοστός όγδοος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός της «ΤΕΧΝΗΣ» Κιλκίς

Εικοστός όγδοος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός της «ΤΕΧΝΗΣ» Κιλκίς   Α) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΕΧΝΗ» ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει τον Εικοστό Όγδοο (28ο) Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κούρος Ευρωπού» Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν...

13ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για το έτος 2022 – 2023 από τον Ε.Π.Ο.Κ.

Acting for children’s rights | Τα δικαιώματα του παιδιού γίνονται θεατρικό έργο

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρουσιάζει τον πανελλαδικό εφηβικό διαγωνισμό “Acting for children’s rights! |  Τα δικαιώματα του παιδιού γίνονται θεατρικό έργο”     O διαγωνισμός απευθύνεται σε έφηβους ηλικίας 12 έως 18 ετών, με θέμα το δικαίωμα...

0 σχόλια

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου