Το εσωτερικό θέλγητρο κινεί τη ρυθμική κίνηση της ύπαρξης
Με ακολουθείς.
Οι σκέψεις και η νόηση συμμαχούν για να αφουγκραστούν,
Να συνυπάρξουν
Όλα αρμονικά χαράσσονται στην κιβωτό της μνήμης...

 

_

γράφει η Σοφία Σκλείδα

Μην ξεχνάτε πως το σχόλιό σας είναι πολύτιμο!