Ο υπογράφων «αντ’ αυτού», δεν είμαι εγώ…

Εγώ επέδωσα τα διαπιστευτήρια μου.

Πάει καιρός που αφήνω τους άλλους αντί εμού

να υπογραφούν τ’ απολεσθέντα όνειρα μου!