Αυτό που ψάχνουν

τα λουλούδια στις γλάστρες

τα δειλινά

αυτά δεν τα βρήκα

αυτό που ο ήλιος λησμονάει

κάθε φορά που δύει.

Την ίδια του την λάμψη

έψαχνε καιρό να βρει

την χαμένη ιστορία του

ιερή για αυτόν.

Κάθε μέρα το βοήθαγε

να βλέπει το αληθινό

με βλέμμα προς το μέλλον.

Κάθε μέρα τα λουλούδια

ανθίζαν στις γλάστρες.

Τώρα;

 

_

γράφει ο Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής