Καλὼς την Ξαφνικὰ Περὶμενα Κι εσὺ Παιδὶ μου που ὴσουν; Διὰβηκες επιτὲλους τη στρὰτα του μυαλοὺ μου Κι η αναμονὴ σου δὺσκολη Κι η ὲννοια σου μεγὰλη Μα ὲχω υπομονὴ, ὸπου να ’ναι θα ὲρθει, ὲλεγα. Η γὲννα σου δὺστροπη Αλλὰ ὲχω κουρὰγιο Και μετὰ ὸλο χαρὰ σε αντικρὺζω Τα...

Διαβάστε Περισσότερα