Select Page

Κρέμα καταλάνα

Κρέμα καταλάνα

 

creme_b

Απωλέσθησαν αιφνιδίως τα ίχνη του μάγειρος Μωρίς. Μέρες τώρα, ούδείς ήκουσε κατιτίς σχετικόν με την ύπαρξιν ή την ανυπαρξίαν του. Στο φημισμένον εστιατόριον της Βαρκελώνης όπου ηργάζετο ο εξηφανισμένος σεφ, τα όργανά της τάξεως της καταλανικής πρωτευούσης θεωρούν άπαντες ενόχους. Η κρυψίνοιά των, σε συνδυασμό με την ομολογουμένως δυσμενή συμπεριφορά των απέναντι εις τον άρτι προσληφθέντα συνάδελφον εκ Παρισίων, εγείρουν υποψίες σοβαρές, το δίχως άλλο. Εμαρτυρούσεν ο Μωρίς στα χέρια των, αποκαλύπτει ευγλώττως στον αστυνόμο Ντε λα Γάτος ο μάγειρ υπ αριθμόν βήτα, Χόρχε. Κάθε που ο φέρελπις Φραντσέζος έπιανε περιχαρής την ανοξείδωτη μαρμίτα για να δημιουργήσει έδεσμα προελεύσεως γαλλικής, σύσσωμος ο όχλος των συνμαγείρων τον απεδοκίμαζεν εις σημείον τοιούτον, ώστε ο δύσμοιρος σεφ παρουσίαζε πτώσιν δριμείαν στο ηθικόν του. Φουά γκρα, ταρτάρ και κοκ ο βεν, ούτε για αστείον δεν εξέρχονταν από το στόμα του. Ήσαν άπασες, λέξεις αυστηρώς απηγορευμένες. «Εδώ είναι Ισπανία και μαγειρεύομεν ισπανικά και μόνον. Με εννοείς ή να σε στείλω δεμάτιον πίσω εις τας πατρίδας;» τον εξεφόβιζεν ο κτήτωρ του εστιατορίου για να του τρίξει τους οδόντας. Κι όσο ο κτήτωρ εφώναζεν ηχηρώς, τόσο ο δυστυχής νεόφερτος σεφ μαράζωνε ωσάν μαρούλιον πολυκαιρισμένον που δεν εδύνατο να μεγαλουργήσει στην κουζίνα την οποία εγνώριζεν αναντιρρήτως όσο ουδεμίαν άλλην.  

«Χμμμ… σάνγκρε» αίμα, αναφωνεί ο αστυνόμος Ντε λα Γάτος διακρίνoντας ανεπαισθήτως μία πορφυρά κουκίδα στη μάχαιρα σύνεγγυς των κατατετμημένων ραπανακίων και λοιπών ζαρζαβατικών. Ταυτοχρόνως, ο βοηθός του, λαμβάνει ένα ιδιότυπον τηλεφώνημα. «Πώς; Είστε βεβαία; Θα το διερευνήσωμεν πάραυτα σενιόρα». «Ανώνυμον τηλεφώνημα έξ αγνώστης! Εις το κελλάριον, εις το κελλάριον!» εκεί με κατηύθυνεν η μάρτυς δια την εξιχνίασιν της υποθέσεως. Κατέρχονται λοιπόν εις το κελλάριον τα όργανα της τάξεως με βήμα γοργό, αφήνοντας τους υπόπτους μαγείρους υπό το άγρυπνον βλέμμα των λοιπών φρουρών. Ωθούν μεμιάς την πύλην του κελλαρίου και τι να αντικρίσουν στο δάπεδον; Ένα βιαίως κεκομμένον γυναικείον περιδέραιον! Ένθεν κακείθεν αποσπασμένες πέρλες. Με γελούν οι οφθαλμοί μου ή τις μας περιγελά ανερυθρίαστα, φίλτατε συνάδελφε;» εκρήγνυται ο αστυνόμος Ντε Λα Γάτος που δεν δύναται να πιστέψει το πρωτάκουστον παίγνιον που εκτυλίσσεται ενώπιόν του. Πλησίον του χανδροειδούς κοσμήματος, ένα λευκό ραβασάκιον έλκει την προσοχήν των δύο ανδρών. «Προσεγγίζετε επικινδύνως τα ίχνη του Μωρίς. Κρούσατε τον κώδωνα του τετάρτου ορόφου του διαμερίσματος έναντι του εστιατορίου και η αλήθεια θα αποκατασταθεί πάραυτα».

Εντός ολίγων δευτερολέπτων, ο αστυνόμος Ντε Λα Γάτος μετά του βοηθού, διακτινίζονται στο σημείο που τους υπεδείχθη. Στο πρώτο ντριν, η θύρα ανοίγει ολοκληρωτικώς. Επί της υποδοχής, μία κεχαριτωμένη νεαρά. Ο αστυνόμος άλφα, την αναγνωρίζει ευθύς αμέσως: «Είσθε η… η τάδε… η τοιαύτη εν πάσει περιπτώσει» «Είμαι η σύζυγος του κτήτορος του εστιατορίου. Και ούτος εστί ο ακατανίκητος έρως μου» αποκρίνεται η δεσποινίς αποκαλύπτοντας τον αρχιμάγειρα Μωρίς όπισθέν της. Τα όργανα της τάξεως αλληλοθωρούνται αινιγματικώς. Τον λόγον λαμβάνει τώρα ο ενεφανισμένος πλέον σεφ: «Ορθά ηκούσατε κύριοι! Η κυρία κι εγώ ερωτευθήκαμεν σφόδρα. Την καρδιάν μας πλημμυρίζουσι εδώ και μέρες αισθήματα βαθιά και γνήσια. Λιώνομεν αμφότεροι ωσάν κρέμα καταλάνα»

«Κρέμα καταλάνα… Χμ… Σας εννοώ, εδαγκώθη η λαμαρίνα…» σχολιάζει ο αστυνόμος Ντε Λα Γάτος. «Αλλά προς τι η εξαφάνισή σας;»

«Αρχικώς, το σχέδιον ήτο να θεωρηθούν υπαίτιοι της δήθεν δολοφονίας μου οι επαίσχυντοι μάγειρες που η ατυχία ήφερεν μπρος μου διά να αναγκασθώ να υπομείνω τη χλεύη των. Ποίος, εγώ; Ένας σεφ μέγας και τρανός, ανηγνωρισμένος στα σαλόνια των Παρισίων! Τους εκανόνισα όμως καταλλήλως όταν τοποθέτησα επιμελώς εις την μάχαιραν ίχνη αίματος εκ του δακτύλου μου. Βεβαίως, εγώ θα εξαφανιζόμην δια παντός μετά της κυράς μου. Πτώμα δεν θα ευρίσκετο. Τα αδιάψευστα στοιχεία ωστόσο θα ήσαν αρκετά διά την καταδίκην των. Εν συνεχεία ωστόσο, εσκέφθημεν με την αγάπη μου να παραλλάξουμε ολίγον το σχέδιον. Απεφασίσαμεν λοιπόν να επωφεληθούμε του διαστήματός της υποτιθέμενης εξαφανίσεώς μου ώστε να επισκεφθούμεν έναν διακεκριμένο συμβολαιογράφο στη Μαδρίτη. Ως ενδεχομένως γνωρίζετε ήδη, η κτήσις του εστιατορίου μοιράζεται ανάμεσα στην αγαπημένη μου και τον σύζυγό της».

«Θα με σκάσετε ωσάν καλοκουρδισμένη βόμβα! Εξηγηθείτε αναλυτικώς!» ωρύεται ο αστυνόμος Ντε Λα Γάτος αδυνατώντας να συλλάβει πού οδηγείτο η συζήτησις»

Αίφνης, αναλαμβάνει δράση η σύζυγος τε και ερωμένη:

«Εάν ο αγαπητός μου σύζυγος δεν συναινέσει στο να επιτρέψει εφεξής στον προικισμένον Μωρίς να επιδίδεται εις την γαστρονομίαν γαλλιστί, όπερ και επιθυμεί διακαώς, δεν απομένει παρά μία λύσις δυσάρεστη δι΄ αυτόν: να μεταπωλήσω το εστιατόριον, αφήνοντας τον άνδρα μου εις τον άσον, πράξις στην οποία δύναμαι να προβώ, όπως ενημερώθην από τον αξιότιμον συμβολαιογράφο.

«Ώστε λοιπόν η μυστηριώδης γυναίκα εις το τηλέφωνον, ήτο εσείς!» επιβεβαιώνει ρητορικώς ο αστυνόμος Ντε Λα Γάτος.

«Και καλά το σημείωμα, το στραπατσαρισμένον περιδέραιον;» συνεχίζει η ουράν, ούτως ειπείν ο αστυνόμος βήτα.

«Σύμπτωσις» αποκρίνεται ο Μωρίς. «Ουδεμία σχέσις με την υπόθεσιν. Επρόκειτο απλώς για μία παρόρμηση, για μία στιγμή…»

«Κρέμα καταλάνα. Αντιλαμβάνομαι» συμπληρώνει το υψηλόβαθμον όργανο της τάξεως.

Ακολούθως της αποκαλύψεως των δύο εραστών, οι Καταλανοί Πουαρώ ενημέρωσαν, ως όφειλαν, τον απατηθέντα σύζυγο για τα πεπραγμένα των ιθυνόντων της σκευωρίας. Εκείνος, από φόβο μήπως παρέλθει η κτήσις του σε χέρια αλλότρια, ως είχε απειλήσει η αδίστακτη θήλυς, έκαμεν την καρδιάν του πέτραν, ενέδωσε στις προσταγές της κι ετοίμασεν κακήν κακώς μενού περιέχον φουά γκρα και λοιπές ανοησίες. Θα λέγαμεν μάλιστα πως ήρχισε να γεννάται μία κάποια φιλία μεταξύ των δύο ανδρών. Τουλάχιστον, ήτο κι αυτό μιαν αρχή.

 

_

γράφει η Γεωργία Δημητροπούλου

 

Μην ξεχνάτε πως το σχόλιό σας είναι πολύτιμο!

Επιμέλεια κειμένου

Υποβολή σχολίου

Ακολουθήστε μας!

Follows

Εγγραφείτε στο newsletter

Εκδηλώσεις

Ο Δημήτρης Τσίοδρας στη Χαλκιδική

Ο Δημήτρης Τσίοδρας στη Χαλκιδική

28.07.2017, 9:00μμ – 28.07.2017, 9:00μμ

Άφυτος Χαλκιδικής Χάρτης

Οι εκδόσεις Μίνωας, η Κοινότητα Αφύτου και το βιβλιοπωλείο Οιωνός σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Ευρωπατριωτισμός ή Εθνοκεντρισμοί του συγγραφέα Δημήτρη Τσιόδρα. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 28 Ιουλίου, στις 21:00, στην οικία του Κλεάνθη Βαλαρούτσου στην Άφυτο Χαλκιδικής.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Σπυράκη και ο Κώστας Χρυσόγονος, ευρωβουλευτές, και ο συγγραφέας.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Μαρία Καραθανάση, δικηγόρος.
ΠερισσότεραΛιγότερα

3 ενδιαφέρθηκαν  ·  1 θα πάνε
Παρουσίαση του βιβλίου «Λίγες και μία νύχτες»

Παρουσίαση του βιβλίου «Λίγες και μία νύχτες»

28.07.2017, 9:00μμ – 28.07.2017, 10:00μμ

Μύλος Ιερισσού

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιερισσού «Κλειγένης» και οι Εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 στις 21.00 στoν Μύλο Ιερισσού, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού «Λίγες και μία νύχτες».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Λένα Οφλίδη, φιλόλογος
Βαγγελιώ Μπαλτζή, φιλόλογος

Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά.

Βρείτε το βιβλίο εδώ: bit.ly/2mVgKg9ΠερισσότεραΛιγότερα

Έρη Ρίτσου | Ο νεκρός δολοφονήθηκε (Σάμος)

Έρη Ρίτσου | Ο νεκρός δολοφονήθηκε (Σάμος)

2.08.2017, 8:00μμ – 2.08.2017, 9:00μμ

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ και το βιβλιοπωλείο ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Έρης Ρίτσου

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ
www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8633

στον αύλειο χώρο της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χατζηγιάννειο Κτίριο, Βλιάμου 21, Νέο Καρλόβασι, Σάμος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς Έλσα Χίου και Έλενα Χουσνή.

Η Έρη Ρίτσου θα διαβάσει αποσπάσματα απ’ το βιβλίο.ΠερισσότεραΛιγότερα

6 ενδιαφέρθηκαν
Η Άννα Γαλανού στο Ληξούρι

Η Άννα Γαλανού στο Ληξούρι

2.08.2017, 9:00μμ – 2.08.2017, 10:00μμ

Lixouri, Kaluga Oblast, Russie
Paliki,   Χάρτης

Οι εκδόσεις Διόπτρα και το Βιβλιοπωλείο Happy House σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Άννας Γαλανού
στον προαύλιο χώρο του βιβλιοπωλείου.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Ελευθερία Κουλουριώτη, η εκπαιδευτικός Καλλιόπη Κρητικού και η συγγραφέας.
Ανάγνωση κειμένων και συντονισμός της εκδήλωσης από τη συγγραφέα Μαίρη Μοσχοπούλου.
Happy House
26710 92411
ΠερισσότεραΛιγότερα

3 ενδιαφέρθηκαν  ·  2 θα πάνε
Ιωάννης Ιωαννίδης: Ο Επιστήμονας και Λογοτέχνης (Λευκωσία)

Ιωάννης Ιωαννίδης: Ο Επιστήμονας και Λογοτέχνης (Λευκωσία)

3.08.2017, 12:30μμ – 3.08.2017, 1:00μμ

University of Nicosia
46 Makedonitissas Ave., CY-2417
Nicosia,  Nicosia, Cyprus Χάρτης

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και οι Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ σας προσκαλούν στην παρουσίαση και συζήτηση

Ιωάννης Ιωαννίδης: Ο Επιστήμονας και Λογοτέχνης
www.kedros.gr/main.php?manufacturers_id=2023

Αμφιθέατρο UNESCO, Κτίριο Europa

12:30-12:35 Καλωσόρισμα
Αντώνης Πολεμίτης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

12:35-12:45 «Ιωάννης Ιωαννίδης: ο Επιστήμονας»
Σπύρος Μακριδάκης, Διευθυντής Institute For the Future (IFF)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ομότιμος Καθηγητής, INSEAD

12:45-12:55 «Ιωάννης Ιωαννίδης: ο Λογοτέχνης»
Στεφανία Παπαθεοδώρου, Λέκτορας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

12:55-13:25 Τοποθέτηση Συγγραφέα
Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης, Τακτικός Καθηγητής Ιατρικής Stanford University

Ο συγγραφέας θα διαβάσει αποσπάσματα από το τελευταίο του βιβλίο,

Tractatus για την έκτη φήμη (www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8561), συζητώντας θέματα στο μεταίχμιο τέχνης και επιστήμης.

13:25-13:45 Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

13:45 – 14:00 ΔεξίωσηΠερισσότεραΛιγότερα

2 ενδιαφέρθηκαν
Τάκης Γεράρδης | Το καμίνι (Νεάπολη Λακωνίας)

Τάκης Γεράρδης | Το καμίνι (Νεάπολη Λακωνίας)

9.08.2017, 8:30μμ – 9.08.2017, 9:30μμ

Limira Mare Hotel
Akti Vion 186
Neápolis,  23053 Χάρτης

Οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ και ο Σύνδεσμος Αγιονικολαϊτών «Ο κάβο Μαλλιάς» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του μυθιστορήματος του Τάκη Γεράρδη

ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ
www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8628

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μάρω Χαραμή, φιλόλογος και η Σοφία Δουμάνη, δικηγόρος.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον συγγραφέα και στο τέλος της εκδήλωσης θα υπογράψει αντίτυπα για τους αναγνώστες.ΠερισσότεραΛιγότερα

5 ενδιαφέρθηκαν
Βαγγέλης Ντελής | Ο καλλιτέχνης (Νάξος)

Βαγγέλης Ντελής | Ο καλλιτέχνης (Νάξος)

18.08.2017, 8:30μμ – 18.08.2017, 9:30μμ

Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλλης

Οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του μυθιστορήματος του Βαγγέλη Ντελή

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8528

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Νίκος Λεβογιάννης, φιλόλογος, πρώην Βουλευτής.

Αποσπάσματα θα διαβάσει η Κατερίνα Σιδερή, Μέλος του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.

Ο συγγραφέας θα αναφερθεί με διαφάνειες στην προϊστορική Νάξο και τον Κυκλαδικό Πολιτισμό.

Τον συντονισμό της παρουσίασης θα κάνει ο δημοσιογράφος Νικόδημος Λιανός.ΠερισσότεραΛιγότερα

1 θα πάνε
Στην Φθιώτιδα η Δήμητρα Μουλαρά

Στην Φθιώτιδα η Δήμητρα Μουλαρά

19.08.2017, 7:00μμ – 19.08.2017, 7:00μμ

Δρυμαια Χάρτης

Οι εκδόσεις Μίνωας και ο Σύλλογος Απανταχού Δρυμαιωτών σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Το τσαντάκι της Αλφαβήτας της Δήμητρας Μουλαρά.
Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Αυγούστου, στις 19:00, στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Δρυμαία Φθιώτιδας.
ΠερισσότεραΛιγότερα

10 ενδιαφέρθηκαν  ·  5 θα πάνε
Βαγγέλης Ντελής | Ο καλλιτέχνης (Οικομουσείο Κoρώνου - Νάξος)

Βαγγέλης Ντελής | Ο καλλιτέχνης (Οικομουσείο Κoρώνου – Νάξος)

20.08.2017, 7:30μμ – 20.08.2017, 8:30μμ

Οικομουσείο Κoρώνου

Οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του μυθιστορήματος του Βαγγέλη Ντελή

O ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8528

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Νίκος Λεβογιάννης, φιλόλογος, πρώην Βουλευτής.

Αποσπάσματα θα διαβάσει η Κατερίνα Σιδερή, μέλος του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.

Ο συγγραφέας θα αναφερθεί με διαφάνειες στην προϊστορική Νάξο και τον Κυκλαδικό Πολιτισμό.

Τον συντονισμό της παρουσίασης θα κάνει ο δημοσιογράφος Νικόδημος Λιανός.ΠερισσότεραΛιγότερα

Στην Ξάνθη η Δήμητρα Μουλαρά

Στην Ξάνθη η Δήμητρα Μουλαρά

8.09.2017, 7:00μμ – 8.09.2017, 7:00μμ

Palia Poli
Charsitzoglou
Xánthi,   Χάρτης

Οι εκδόσεις Μίνωας και το εκπαιδευτικό κέντρο Μεταγνώση, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Το τσαντάκι της Αλφαβήτας της Δήμητρας Μουλαρά.
Σας περιμένουμε την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Θεατράκι της Κεντρικής Πλατείας Ξάνθης.
ΠερισσότεραΛιγότερα

1 ενδιαφέρθηκαν
Η Έλενα Ακρίτα στη Θεσσαλονίκη

Η Έλενα Ακρίτα στη Θεσσαλονίκη

26.09.2017, 7:30μμ – 26.09.2017, 8:30μμ

Public
Tsimiski 24
Thessaloníki,  54624 Χάρτης

Ένας φόνος μεταξύ φίλων.
Η Έλενα Ακρίτα και o Άρης Δημοκίδης παρουσιάζουν το νέο της αστυνομικό μυθιστόρημα Το Mυστικό της Mπλε Πολυκατοικίας. Το τέλειο αυτό έγκλημα θα διαπραχθεί Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, στις 19:30 στα Public Τσιμισκή.

Public
Τσιμισκή 24
2310 227288ΠερισσότεραΛιγότερα

228 ενδιαφέρθηκαν  ·  101 θα πάνε

Φόρτωση περισσότερων

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη

Υποβολή συμμετοχής!

Αρχείο

Είσοδος

Pin It on Pinterest

Αν σας άρεσε...

κοινοποιήστε το στους φίλους σας!