Λογοτεχνικά Bραδινά Τετάρτης (φθινόπωρο 2015) – Ε.Λ.Β.Ε.

 Λογοτεχνικά Bραδινά Τετάρτης[φθινόπωρο 2015]από την Ένωση Λογοτεχνών Β. Ελλάδος Πληροφορίες - πρόγραμμα - θεματολογία  εδώ 
- 22.09.2015 -

 

Λογοτεχνικά Bραδινά Τετάρτης

[φθινόπωρο 2015]

από την Ένωση Λογοτεχνών Β. Ελλάδος

 

Πληροφορίες - πρόγραμμα - θεματολογία  εδώ

 

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου