Ιστορίες με δύο όψεις
Ρένα Τσαβαρή & Βασίλης Χατζάκης

 τοβιβλίο.net υποδέχεται το Βαγγέλη και τη Ρένα Τσαβαρή και το Βασίλη Χατζάκη και την ιστορία τους

"Το γράμμα",

η οποία δημιουργήθηκε για τις Ιστορίες με δύο όψεις.