Πρώτος νεκρός
ο ήχος σα σφαίρα
παγώνει τη μέρα
με ταχύτητα φωτός
Αιμοβόρος εχθρός
ο αξόδευτος χρόνος
της καρδιάς ο χτύπος
ανώφελος σκοπός
Νεκρώσιμη ακολουθία
λυγισμένα κεριά
βήματα αργά
κορδέλες στα μωβ
Αόρατα τα δάκρυα
μιας χαμένης αλήθειας
Θολοί οι αναστεναγμοί
μιας ξεχασμένης μνήμης 

Να θυμηθώ
          Να θυμηθώ
                     Να θυμηθώ...

Μην ξεχνάτε πως το σχόλιό σας είναι πολύτιμο!