“Κι είναι αυτός ο χορός στο ταβάνι του μεγάλου δωματίου που δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Κλείνει κανείς τα μάτια του σαν βλέπει ξυπνητός τα όνειρά του;”